top of page

Usluge

ŠUMARSTVO

• uređenje privatnih šuma (licencija za vođenje privatnih šumoposjeda)
• doznaka stabala za sječu i otprema drvnih sortimenata
• otkup šuma i šumskog zemljišta
• sječa i izrada drvnih sortimenata (licencija za pridobivanje drvne mase)
• prodaja šumskog sadnog materijala i pošumljavanje
• ostale usluge u šumarstvu (licencija za uzgajanje šuma)

20201105_153602.jpg
20161201_152658.jpg

LOVSTVO

• izrada i revizije lovnogospodarskih osnova (licenija lovstvo)
• izrada programa zaštite i uzgoja divljači
• obavljanje stručne službe za provođenje LGO-a, PZD-a i PUD-a
• ostale usluge u lovstvu

URBANO ŠUMARSTVO

• uređenje parkova i stabala pod zaštitom
• arborikulturni zahvati
• sezonska i redovna održavanja urbanog drveća
• stručna analiza i procjena urbanog drveća
• Certificate VTA – Nürnberger Schule

20190518_121337.jpg
kr2.jpg

KRAJOBRAZNO UREĐENJE

• projektiranje vrtova, okućnica, parkova i drugih zelenih površina
• izvođenje vrtova, okućnica, parkova i drugih zelenih površina
• održavanje vrtova, okućnica, parkova i drugih zelenih površina

bottom of page